Кратка история на антисемитизма

Исторически, това, което започва като конфликт за религиозни вярвания еволюира в системен курс на поведение на политическа, икономическа и социална изолация; изключване, деградация и опит за унищожаване на евреите от различни епохи.