Теодор Херцел на кораб плуващ към Ерец Израел – земята на Израел, по онова време наричана Палестина.

Тази година съвременната държава Израел навършва 70 години от своето създаване! Нека е честит този празник на всички евреи по света и най-вече на тези, които живеят в пределите на Израел – наследник на древният народ на Израел; неговото културно и духовно наследство.

Еврейският народ и цивилизация са не само едни от най-древните народи и култури в историята на света. Дори това да не се осъзнава от много хора днес, еверейският народ и култура са в самата основа на съвременната западна цивилизация и т. нар. свободен свят. Защо ли? Понеже без евреите нямаше да имаме Свещените писания, а без тях нямаше да има това, което днес наричаме християнство. А без християнство нямаше да имаме това, което днес наричаме християнска цивилизация – без значение дали говорим за западното или източното християнство.

Въпреки, че Израел е един от най-древните народи, редом с наследниците на днешните Китай, Индия, Египет, Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Япония, Русия, Гърция, Рим и дори България, Израел никога не е бил достатъчно голям по мащаби, за да бъде определян като една от великите световни империи или дори като самостоятелна цивилизация. Проф. Самюъл Хънтингтън разпознава 7 основни цивилизации към днешна дата, като допуска, че може да се говори дори за 8 такива, ако Латинска Америка бъде разглеждана като отделна от Християнската цивилизация.

Евреите са наричани “древен Израел” от историци и учени, когато стане дума за народът на Израел описан в Писанията. Но днешен Израел нямаше да го има, ако не беше древен Израел. Днешен Израел е правоприемник на древен Израел по духовна, културна, етническа, географска и от 1948 година – и по политическа линия.

Няма друга съвременна държава обаче, чието просъществуване да е било по-оспорвано. Въпреки, че в пределите на днешен Израел винаги е имало еврейски заселници, организирана алия започва през 1882 година. 1896 година е решаваща – Теодор Херцел публикува неговия труд “Еврейската държава”, в който прави страстно изложение на неговата визия за създаването на еврейска държава, в която всички евреи ще са в безопасност. Много може да се каже за личноста и делото на Теодор Херцел и се надяваме да можем да публикуваме още материали посветени на него. Като пророк той вижда нуждата от собствена държава за евреите и така бива поставено началото на ционизма, което не е нищо друго освен желанието на евреите да имат своя държава в пределите на древен Израел, в която да живеят в мир и безопасност.

Не всички обаче искат евреите да живеят в мир и безопасност. На 15 май, един ден след обявяването на Израел за суверена държава на 14 май 1948 година, пет арабски страни атакуват Израел, губят войната и така до ден днешен Израел остава непобедим и непрекъснато развиващ се под заплахата от нападение. Кой народ, просъществувал толкова хилядолетия, запазил себе си и дал на човечеството Законът на Моисей и учението на Месия Иешуа (Исус), не би бил достоен за уважение?

Затова и ние, българските приятели на Израел, казваме “Честит Рожден Ден!” на всички евреи, на държавата Израел и на цивилизования свят, който е получил толкова много от наследниците на Аврам, Исаак и Яков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *